Mere om Radar – Ramer 10

Om Radar Ramer 10
Teknologi, som denne radar er baseret på, er doppler. Doppler radar registrerer køretøjets hastighed, og dens nøjagtige placering. På denne måde kan køretøjets hastighed måles, samt køretøjets trafikbane og placeringen af for kørende køretøj. En enhed dækker mellem 4 og 6 trafikbaner.
Ramer radar arbejder på ultralyd frekvens Ka-bånd til 34,0 GHz og 34,3 GHz. Strålen, som radar transmitterer, er meget smal (kun 5 ° vinkel), og Ramer radarerne har meget lav el transmission, hvilket gør det vanskeligere for radardetektorer at lokalisere dem. Ramer kan nå op til 60 meter, men måler normalt på afstanden på 35 meter.
Installation af Ramer radarer udføres på umærkede civile køretøjer. Stationære radarer er anbragt i metalkasser langs veje.